Bruttomarginal

Vad betyder Bruttomarginal? Förklaring till Bruttomarginal!

Bruttomarginal är ett viktigt KPI (nyckeltal) som visar hur mycket ett företag har kvar över till andra kostnader än de som är direkt relaterade till försäljningen.

Formeln för att få fram bruttomarginalen

( Intäkter - Kostnad för sålda varor ) / Intäkter

Tolkning
Vad visar då bruttomarginalen? Nyckeltalet kan används för att bedöma ett företags ekonomiska hälsa genom att avslöja hur stor andel av pengarna som blivit över från intäkterna efter redovisning av kostnaderna för sålda varor. Bruttovinstmarginalen fungerar som källa för att betala extra kostnader och framtida besparingar.

Se även bruttovinstmarginalen

Söktermer: nyckeltal Bruttomarginal, definition av Bruttomarginal, Bruttomarginal uppslagsverk, betydelse Bruttomarginal, vad betyder Bruttomarginal, Bruttomarginal exempel, Bruttomarginal ekonomilexikon,annat ord for Bruttomarginal, korsord Bruttomarginal, Bruttomarginal förklaring, exempel Bruttomarginal