Bruttomarginal

Vad är bruttomarginal?

Formel för bruttomarginal

Bruttomarginal är ett viktigt KPI (nyckeltal) som visar hur mycket ett företag har kvar över till andra kostnader än de som är direkt relaterade till försäljningen.

Formeln för att få fram bruttomarginalen

( Intäkter - Kostnad för sålda varor ) / Intäkter

Formeln kan även skrivas på följande sätt

Rörelseresultat / Intäkter

Detta eftersom att rörelseresultatet är detsamma som intäkter minus kostnader.

Hur tolka bruttomarginal?

Vad visar då bruttomarginalen? Nyckeltalet kan används för att bedöma ett företags ekonomiska hälsa genom att avslöja hur stor andel av pengarna som blivit över från intäkterna efter redovisning av kostnaderna för sålda varor. Bruttovinstmarginalen fungerar som källa för att betala extra kostnader och framtida besparingar.

Annons

Andra uttryck för Bruttomarginal?

Bruttomarginal kan även benämnas bruttovinstmarginal

Vad är det engelska uttrycket för Bruttomarginal?

Gross Margin