Täckningsgrad

Vad är en täckningsgrad?

Täckningsgrad avser täckningsbidrag i procent av försäljningspriset.

Vad visar täckningsgraden?
Täckningsgrad är ett mått som används för att se hur stor andel av intäkterna som ger täckningsbidrag. Täckningsbidraget är, något förenklat, varans försäljningspris minus varans särkostnader dvs vinsten för varan utan att ta med de fasta kostnaderna dvs det som blir över av försäljningen som skall hjälpa till att täcka de fasta kostnaderna.

Täckningsgrad = Täckningsbidrag / Särintäkter

Se även täckningsbidrag.

Annons

Vad är det engelska uttrycket för Täckningsgrad?

Coverage Ratio

Svenskt Ekonomilexikon Cookie Policy
Denna webbplats använder cookies och liknande teknologier till att spara dina inställningar, statistik och att anpassa annonser. Du kan välja att avstå från dem i vårt Integritetspolicy