Täckningsgrad

Vad betyder Täckningsgrad? Förklaring till Täckningsgrad!

Täckningsgrad avser täckningsbidrag i procent av försäljningspriset.

Vad visar täckningsgraden?
Täckningsgrad är ett mått som används för att se hur stor andel av intäkterna som ger täckningsbidrag. Täckningsbidraget är, något förenklat, varans försäljningspris minus varans särkostnader dvs vinsten för varan utan att ta med de fasta kostnaderna dvs det som blir över av försäljningen som skall hjälpa till att täcka de fasta kostnaderna.

Täckningsgrad = Täckningsbidrag / Särintäkter

Se även täckningsbidrag.

Se även täckningsbidrag

Söktermer: definition av Täckningsgrad, Täckningsgrad uppslagsverk, betydelse Täckningsgrad, vad betyder Täckningsgrad, Täckningsgrad exempel, Täckningsgrad ekonomilexikon,annat ord for Täckningsgrad, korsord Täckningsgrad, Täckningsgrad förklaring, exempel Täckningsgrad