AFFO

Vad betyder AFFO

tl;dr

AFFO står för affärsomkostnader och är en sammanslagning av administrationskostnader (AO) och försäljningskostnader (FO)

Annons