Rörelseresultat

Vad är rörelseresultat?

Den formella formeln för att beräkna nyckeltalet rörelseresultat

Rörelsens intäkter - rörelsens kostnader = rörelseresultat

I rörelseresultatet ingår ej finansiella poster, ej heller extraordinära poster, bokslutsdispositioner och skatter.

Rörelseresultat som beräknas före avskrivningar kallas bruttovinst.

Annons

Vad är det engelska uttrycket för Rörelseresultat?

Net Operating Income

Svenskt Ekonomilexikon Cookie Policy
Denna webbplats använder cookies och liknande teknologier till att spara dina inställningar, statistik och att anpassa annonser. Du kan välja att avstå från dem i vårt Integritetspolicy