Rörelseresultat

Vad betyder Rörelseresultat? Förklaring till Rörelseresultat!

Den formella formeln för att beräkna nyckeltalet rörelseresultat

Rörelsens intäkter - rörelsens kostnader = rörelseresultat

I rörelseresultatet ingår ej finansiella poster, ej heller extraordinära poster, bokslutsdispositioner och skatter.

Rörelseresultat som beräknas före avskrivningar kallas bruttovinst; efter avskrivningar kallas det för nettovinst.

Se även bruttovinst, Nettovinst

Söktermer: hur räknar man ut Rörelseresultat, nyckeltal Rörelseresultat, formel Rörelseresultat, definition av Rörelseresultat, Rörelseresultat uppslagsverk, betydelse Rörelseresultat, vad betyder Rörelseresultat, Rörelseresultat exempel, Rörelseresultat ekonomilexikon,annat ord for Rörelseresultat, korsord Rörelseresultat, Rörelseresultat förklaring, exempel Rörelseresultat