Marginal

Vad är marginal?

tl;dr

Marginal är ett av de kanske viktigaste nyckeltalen. Vanligen, när man använder ordet marginal, menas vinstmarginal (nettomarginal), eller marginalintäkt (försäljningsmarginal). Vinstmarginalen berättar hur stor andel man får behålla om vi säljer för X kr ytterligare? Försäljningsmarginalen berättar hur stor andel av försäljningspriset som man får behålla. Se formler och tolkning nedan.

Annons

Marginal - i stora drag

 • I det stora hela talar marginal, oavsett vilken marginal som avses, om hur mycket det påverkar företaget om vi säljer en produkt ytterligare eller för X kr ytterligare
 • I rapportsammanhang brukar man tala om företags vinstmarginal vilket samtidigt gör det möjligt att jämföra företag inom samma gebit eller verksamhetsområde
 • I akademiska sammanhang är marginal alltid derivatan av en funktion; säljmarginalen bestäms av derivatan av säljfunktionen, marginalkostnaden bestäms av derivatan av kostnadsfunktionen
 • Ett av problemen, i den svenska nomenklaturen, är att det finns så många närliggande varianter på ordet marginal vilka samtliga betyder samma sak.
  • Marginalintäkt är detsamma som säljmarginal, försäljningsmarginal
  • Vinstmarginal är detsamma som marginalvinst, nettomarginal, nettovinstmarginal
 • Huvudpoängen att komma ihåg är att i rent praktiska sammanhang fås marginalen genom att dela två värden från resultaträkningen med varandra, se formler nedan

Formler och förklaring till marginal

Vad är marginal? frågas ofta lite slarvigt. Svaret blir ju lite tråkigt att det kan avse många olika marginaler. Vanligast är dock att man menar vinstmarginalen eller försäljningsmarginalen.

 • (försäljningspris - inköpspris) / försäljningspris
 • = Säljmarginal (försäljningsmarginal)

Ju högre marginal, desto bättre. Hög marginal över tid kan indikera att det är dålig konkurrens inom det område företaget verkar.

Exempel

Ett företag har intäkter på 1 000 000 SEK och en vinstmarginal om 34%. Detta säger oss dels att 340 000 SEK av den miljon i intäkter företaget har är att behålla som vinst i företaget samtidigt som vi vet att om företaget kan öka försäljningen med t ex 100 000 SEK ökar vinsten med 34 000 SEK. Läget i företaget blir på detta sätt mer förutsägbart och jämförbart mot andra företag i samma bransch.

Annons

Andra uttryck för Marginal?

Marginal kan även benämnas marginal, säljmarginal, försäljningsmarginal, nettomarginal, nettovinstmarginal, vinstmarginal, marginalvinst

Vad är det engelska uttrycket för Marginal?

Margin