Lönsamhet

Vad betyder lönsamhet

Lönsamheten är det primära målet för alla affärssatsningar. Utan lönsamhet kan en verksamhet inte överleva på lång sikt.

Den exakta definitionen varierar. Många menar i allmänna ordalag detsamma som vinst när man pratar om lönsamhet.

Annons