Nettomarginal

Vad är nettomarginal?

tl;dr

Med nettomarginal, även kallat nettovinstmarginal, avses nettovinst genom omsättningen uttryckt som procent. Resultatet längst ner i resultaträkningen delat med försäljningsintäkterna. Se formel för nettomarginal samt vad man anväder det till, hur man tolkar det, nedan.

Annons

Nettomarginal - i stora drag

  • Nettomarginal svarar på frågan "För varje 100 kr vi säljer för, hur mycket får vi behålla som vinst i företaget?"
  • Om man säljer för 1 000 000 SEK med en vinstmarginal på 20% får man behålla 200 000 kr som vinst från rörelsen, att täcka kostnader och utdelning etc.
  • Nettomarginal är ett mycket bra överslagsmått eller nyckeltal för att snabbt se huruvida företaget har nån framtid eller inte
  • I en resultaträkning är det sista resultatposten dvs nettoresultatet som skall delas med försäljningssiffrorna som vanligen finns högst upp i resultaträkningen

Formeln för nettomarginal

Formeln för nettomarginal ser ut enligt följande

Formeln för nettomarginal är, som synes, inte alls komplicerad. Problemet kan vara att veta var man hittar nettoresultat och nettovinst. Det är i resultaträkningen man hittar allt som har med vinst och försäljning (omsättning) att göra. Längst nere i resultaträkningen finns nettoresultatet. Försäljningsintäkterna är vanligen den allra första posten i resultaträkningen.

Hur tolkar man nettomarginal?

Nettomarginal används för att förstå hur mycket pengar ett företag får in på att sälja ytterligare en vara.

Exempel

Företag A har en vinstmarginal på 23%. Genom att veta det kan man få reda på följande

  • Vad tjänar företaget på att sälja en produkt till?
  • Är det bättre eller sämre rustat jämfört med konkurrenterna dvs tjänar konkurrenter avsevärt mer per såld vara än detta företag?
  • Om företaget sålt för ytterligare 100 000kr, hur mycket hade det fått behålla i vinst då?
Annons

Andra uttryck för Nettomarginal?

Nettomarginal kan även benämnas nettovinstmarginal, vinstmarginal, marginalvinst

Vad är det engelska uttrycket för Nettomarginal?

Net Profit Margin