Retail

Vad betyder Retail

tl;dr

Retail avser oftast detaljhandel. I svenskan har det dock på senare tid (sedan ca 2015 och framåt) kommit att avse de personer som handlar, mer eller mindre extensivt, med aktier utan att för den skull vara anställda börsmäklare dvs vanligt folk som agerar på börsen. Se även WSB ochYOLO-trader .

Annons

Andra uttryck för Retail?

Retail kan även benämnas vanligt folk, massan, småsparare