Kalenderdag

Vad betyder Kalenderdag?

tl;dr

Kalenderdag definieras som dag som till sin längd är beräknad efter kalendern. I korthet: varje dag som finns i almanackan. I finansiella sammanhang är det skillnaden mellan bankdag och kalenderdag vid ränteberäkningar som är av intresse. Vid stora belopp kan skillnaden vara av stor vikt.

Annons

Kalenderdag - i stora drag

  • Kalenderdag är alla dagar på året
  • Bankdag är de dagar som inte är stipulerade helgdagar enligt det land vari vilken bokföringen görs