Bruttovinst

Vad är bruttovinst?

tl;dr

Bruttovinst, eller bruttoresultat är rörelseresultatet före avskrivningar (även goodwill-avskrivningar). Det återspeglar de sanna intäkterna minus de faktiskta utgifterna för rörelsen. Kallas även EBITDA.

Annons

Formel för bruttovinst

Formlen för bruttovinst är mycket enkel. Det är intäkterna minus de kostnader man haft för att skapa de intäkterna.

  • Intäkter - Kostnader för sålda varor
  • = Bruttovinst

Uttryckt på ett annat sätt

  • Rörelseresultatet - Avskrivningar
  • = Bruttovinst
Annons

Vad är det engelska uttrycket för Bruttovinst?

Gross Profit

Svenskt Ekonomilexikon Cookie Policy
Denna webbplats använder cookies och liknande teknologier till att spara dina inställningar, statistik och att anpassa annonser. Du kan välja att avstå från dem i vårt Integritetspolicy