Nettopris

Vad betyder nettopris?

tl;dr

Nettopris är det pris en vara betingar efter avdrag av rabatt, moms och eventuellt andra påslag.

Till skillnad från bruttopris är detta inte det pris slutkund betalar. Det är det dock det pris som företaget räknar som sin intäkt och det är det beloppet som används för momsredovisning och skatteändamål.

Annons

Nettopris - i stora drag

  • Nettopris = Bruttopris - Rabatter/Bonus/Avdrag
  • Visar den reella intäkten per såld enhet
  • Används för att kalkylera lönsamhet och täckningsbidrag
  • Viktig faktor vid prissättning och försäljningsstrategier
  • Skiljer sig ofta från officiellt listpris

Mer om nettopris

Bruttopriset är det rekommenderade försäljningspriset innan eventuella avdrag. Nettopriset är vad kunden faktiskt betalar efter att rabatter för volym, säsong, kampanjer etc dragits av. Det är detta lägre nettopris som utgör den verkliga intäkten per såld enhet.

Nettopriset är avgörande för att korrekt kunna beräkna lönsamhet, täckningsbidrag och andra lönsamhetsmått för en produkt eller tjänst. Det är också en viktig faktor vid prissättning och utformning av försäljningsstrategier och kampanjer. Stora skillnader mellan brutto- och nettopris kan urholka lönsamheten.

Annons