Ägarhypotek

Vad betyder Ägarhypotek

tl;dr

Ägarhypotek är den del av ett pantbrevs belopp som inte är utnyttjad eller belånad. Det kan användas som säkerhet för andra krediter eller åtaganden.

Kallas även överhypotek.

Annons

Mer om ägarhypotek

Ett ägarhypotek, även kallat överhypotek, är den del av ett pantbrevs belopp som inte är utnyttjad eller belånad. När ett pantbrev tas ut i en fastighet men inte pantsätts fullt ut för en kredit, uppstår ett ägarhypotek.

Exempel: Om ett pantbrev på 1 miljon kronor tas ut i en fastighet, men endast 800 000 kronor pantsätts för ett lån, blir ägarhypoteket 200 000 kronor.

Ägarhypoteket tillhör fastighetsägaren och kan användas som säkerhet för andra krediter eller åtaganden. Genom att utnyttja ägarhypoteket kan fastighetsägaren få tillgång till ytterligare kreditutrymme utan att behöva ta ut nya pantbrev.

Fastighetsägaren har rätt att fritt förfoga över ägarhypoteket så länge det inte är pantsatt.

Annons