Ägarhypotek

Vad betyder Ägarhypotek

tl;dr

Föreligger när pantbrev för lån inte alls eller bara delvis är utnyttjat för pantsättning.

Annons