Vinstmarginal

Vad är vinstmarginal?

tl;dr

Vinstmarginal talar om hur stor andel vinst ett företag har på försäljningsintäkterna. Enkelt uttryckt: Om vi säljer för 1000 kr, hur mycket får vi behålla i vinst? Se det mer vanliga nettomarginal för en större diskussion kring hur man skall tolka vinstmarginal.

Annons

Vinstmarginal - i stora drag

  • Vinstmarginal = Vinst / Intäkter
  • Visar hur mycket av varje intäktskrona som blir kvar som vinst
  • Högre vinstmarginal indikerar högre lönsamhet och effektivitet
  • Används för att jämföra lönsamhet mellan företag och branscher
  • Kan analyseras över tid för att spåra förändringar i lönsamhet

Vinstmarginal är ett nyckeltal som uttrycker lönsamhet enligt följande formel

Nettovinst / Omsättning = Vinstmarginal

Tolkning
Den mäter hur mycket av varje krona av försäljningen ett företag faktiskt får behålla i vinst. Vinstmarginal är ett mycket användbart nyckeltal (eller KPI) när man jämför företag i liknande branscher.

Annons

Andra uttryck för Vinstmarginal?

Vinstmarginal kan även benämnas nettovinstmarginal, marginalvinst, nettomarginal, marginal

Vad är det engelska uttrycket för Vinstmarginal?

Profit Margin