Rörelsemarginal

Vad betyder Rörelsemarginal? Förklaring till Rörelsemarginal!

Formeln för beräkning av ett företags rörelsemarginal är

rörelseresultat / rörelsens intäkter = rörelsemarginal

Rörelsemarginal är ett bra nyckeltal för att visa hur stor del av intäkterna som går till eventuell utdelning till ägarna eller fortsatt investering i företaget.

En hög rörelsemarginal kan även tyda på en god ställning på marknaden dvs man hanterar situationen bättre än sina konkurrenter som behöver lägga ner mer pengar per intjänad krona för att uppnå samma resultat.

Se även Marginal, Bruttomarginal, nettomarginal

Söktermer: hur räknar man ut Rörelsemarginal, räkneexempel Rörelsemarginal, matematiskt exempel Rörelsemarginal, nyckeltal Rörelsemarginal, formel Rörelsemarginal, definition av Rörelsemarginal, Rörelsemarginal uppslagsverk, betydelse Rörelsemarginal, vad betyder Rörelsemarginal, Rörelsemarginal exempel, Rörelsemarginal ekonomilexikon,annat ord for Rörelsemarginal, korsord Rörelsemarginal, Rörelsemarginal förklaring, exempel Rörelsemarginal