Taka händer

Vad betyder taka händer

Taka händer eller i taka händer är ett uttryck från äldre lagspråk som innebär att överlämna ett omtvistat föremål eller en penningsumma i förvar hos en opartisk person tills tvisten avgjorts.

Annons