Enskild firma

Vad betyder enskild firma

En företagsform som passar ytterst få, oftast sidorörelser, då det med större omsättning alltid blir mer lönsamt att ha en av de andra företagsformerna.

Enskild firma är en företagsform som inte är någon juridisk person, vilket bland annat innebär att företagaren är obegränsat ansvarig för företagets skulder. En enskild firma ska registreras och vid registreringen ska ett namn också registreras.

Firman är sedan namnskyddad i det län som den är verksam inom. En enskild firma är inte något eget skattesubjekt och lämnar därför inte någon egen deklaration. Det är istället ägaren som redovisar verksamhetens resultat i en näringsbilaga till inkomstdeklarationen.

På forum och annorstädes nyttjas förkortningen EF.

Annons