Nyckeltal

DEFINITION av nyckeltalet

tl;dr

Nyckeltal Jämförelsetal som är särskilt viktiga för bedömning av ett bolags ekonomiska ställning. Exempel är soliditet, likviditet, räntabilitet, vinst per aktie, och självfinansieringsgrad mm.

Annons

Vad är det engelska uttrycket för Nyckeltal?

Key Ratio