Nyckeltal

Vad betyder Nyckeltal? Förklaring till Nyckeltal!

Nyckeltal Jämförelsetal som är särskilt viktiga för bedömning av ett bolags ekonomiska ställning. Exempel är soliditet, likviditet, räntabilitet, vinst per aktie, och självfinansieringsgrad mm.

Söktermer: definition av Nyckeltal, Nyckeltal uppslagsverk, betydelse Nyckeltal, vad betyder Nyckeltal, Nyckeltal exempel, Nyckeltal ekonomilexikon,annat ord for Nyckeltal, korsord Nyckeltal, Nyckeltal förklaring, exempel Nyckeltal