Omsättning

Vad är omsättning?

tl;dr

Värdet på ett företags totala försäljning under en tidsperiod. Synonymt med intäkt

Annons

Vad är det engelska uttrycket för Omsättning?

Turnover