Enmansföretag

Vad är ett enmansföretag?

tl;dr

Ett enmansföretag är ett företag med noll stycken anställda i företaget. Oftast etablerat som enskild firma men allt vanligare, p g a dess fördelar, är att det är ett aktiebolag med bara en person i det.

Annons

Enmansföretag - i stora drag

  • Ett enmansföretag (enskild firma) är ett företag med endast en ägare som betalar personlig inkomstskatt för intjänade vinster.
  • Enskild firma är enkla att starta och kostar inte lika mycket som att starta ett Aktiebolag
  • Allteftersom firman går bättre omkonstrueras en del enskilda firmor till aktiebolag pga de fördelar som finns med den företagsformen kontra enskild firma

Andra uttryck för Enmansföretag?

Enmansföretag kan även benämnas enskild firma, fåmansbolag, litet aktiebolag, enmansaktiebolag, enmansbolag

Vad är det engelska uttrycket för Enmansföretag?

Small Business eller Sole Proprietorship