Utdelningsadress

Vad betyder utdelningsadress

tl;dr

Utdelningsadress består av gatunamn och nr samt lägenhetsnummer om finnes, box och postnummer för att avslutas med destinationsort. Se nedan för formella formatteringsförslag.

Annons

Utdelningsadress - i stora drag

  • En korrekt formatterad utdelningsadress anges på baksidan av kuveret till höger i gyllene snittets höjd
  • Utdelningsadressen skrivs alltid på två rader
    • Rad 1: Gatunamn + nummer + ev. Lghnummer [vån + lghnr]
    • Rad 2: Postnummer [nnn nn] och destinationsort [ortsnamn]

Hur ser en korrekt formatterad utdelningsadress ut?

En utdelningsadress formatteras enligt punktdefinitionen ovan och kan se ut såhär:

Sven Svensson
Utdelningsgatan 23 Lgh 1601
109 10  Stockholm

Värt att beakta är att det alltid är två mellanslag mellan postnummer och destinationsort. Det förekommer ibland att man skriver ortsnamn med versaler vilket är regelmässigt OK men inte tillrådligt

Annons

Andra uttryck för Utdelningsadress?

Utdelningsadress kan även benämnas postadress, ortsadress