Bruttopris

Vad betyder bruttopris?

tl;dr

Det pris slutkund betalar på en vara. Bruttopris är pris före avdrag av rabatt men inklusive moms och eventuellt andra påslag (t ex Bensin och annat drivmedel har extra påslag förutom bara momsen. Dessa påslag ingår också i bruttopriset).

Det är dock inte detta pris som ett företag använder för att räkna sina intäkter, då Bruttopriset innehåller bl a moms.

Annons

Bruttopris - i stora drag

  • Bruttopris, eller slutpris, är det pris du som kund betalar i butik
  • Bruttopris kallades förr för utpris, då det var det pris man tog ut mot kund

Mer om bruttorpis

Bruttopriset sätts initialt av säljaren och är det rekommenderade priset innan eventuella rabatter, bonus eller avdrag beaktas. Det representerar det maximala priset som kan tas ut, därav namnet utpris.

Bruttopriset jämförs sedan med nettopriset, den faktiska intäkten företaget får in, för att analysera effekten av rabatter och liknande på lönsamheten.

Företag använder bruttopriset som en utgångspunkt för prissättning och lönsamhetskalkyler. Det sätter ramarna för vilka marginaler och täckningsbidrag som är möjliga att uppnå. Stora skillnader mellan brutto- och nettopris kan indikera behov av att se över prissättningsstrategin.

Annons

Andra uttryck för Bruttopris?

Bruttopris kan även benämnas utpris, slutpris, totalpris, pris utan avdrag