Bruttopris

Vad betyder bruttopris?

tl;dr

Det pris slutkund betalar på en vara. Bruttopris är pris före avdrag av rabatt men inklusive moms och eventuellt andra påslag (t ex Bensin och annat drivmedel har extra påslag förutom bara momsen. Dessa påslag ingår också i bruttopriset).

Annons

Bruttopris - i stora drag

  • Bruttopris, eller slutpris, är det pris du som kund betalar i butik
  • Bruttopris kallades förr för utpris, då det var det pris man tog ut mot kund

Andra uttryck för Bruttopris?

Bruttopris kan även benämnas utpris, slutpris, totalpris, pris utan avdrag