lön

Vad betyder lön? Förklaring till lön!

Med lön avses (i Sverige) oftast månadslön som ersättning för utfört arbete.

Lönen sätts - oavsett vad företag eller anställd hävdar - till den nivå där den anställde återkommer till arbete dag efter dag till en kostnad som arbetsgivaren bedömer att företaget har råd med.

Lönen speglar arbetstagarens faktiska värde för arbetsgivaren. Arbetsgivarens trick i sammanhanget är ofta att ge beröm, utfästa belöningar av typen "employee of the month" osv. Allt för att hålla lönenivån så låg som möjligt då lönekostnaderna i den postindustriella världen oftast utgör den största kostnadsposten för ett företag.

I nationalekonomisk teori utgör lönen priset för arbetskraft.

Se även company of one för fortsatt filosofisk diskussion kring vad lön är och återspeglar.

Se även company of one

Söktermer: definition av lön, lön uppslagsverk, betydelse lön, vad betyder lön, lön exempel, lön ekonomilexikon,annat ord for lön, korsord lön, lön förklaring, exempel lön