Nettovinst

Vad är nettovinst?

tl;dr

Det finns bokföringsmässigt tre nivåer av vinst, där nettovinst utgör den sista nivån dvs företagets vinst efter avsättningar till periodiseringsfond samt skatt. Nettovinsten återfinns längst ner i resultaträkningen.

Annons

Nettovinst - i stora drag

  • Nettovinst återfinns i resultaträkningen som redovisat årsresultat efter skatt
  • Nettovinst är det som står längst ner i resultaträkningen, när alla avdrag från rörelseresultatet är gjorda
  • Nettovinst är det som kan användas till utdelning eller bara ligga kvar i företagets kassa till kommande investeringar eller sämre tider

Hur räknar man ut nettoresultatet för ett företag?

Se de tre vinststegen i resultaträkningen nedan. Nettovinst är det som återfinns längst ner.

Uträkning, Nettovinst

  • Rörelsens intäkter - Rörelsens kostnader
  • = Rörelseresultat, även kallat EBIT
  • Rörelseresultat + Ränteintäkter - Räntekostnader
  • = Resultat efter finansnetto
  • Resultat efter finansnetto - Skatt
  • = Nettovinst

Nettovinst återfinns i resultaträkningen som redovisat årsresultat efter skatt.

Justerad nettovinst har följande formel (samma som ovan, uttryckt i andra ordalag)

Justerad nettovinst = bruttovinst - avskrivningar - kostnadsräntor + intäktsräntor - beräknad skatt
Annons

Andra uttryck för Nettovinst?

Nettovinst kan även benämnas nettoresultat

Vad är det engelska uttrycket för Nettovinst?

Net Proceeds

Svenskt Ekonomilexikon Cookie Policy
Denna webbplats använder cookies och liknande teknologier till att spara dina inställningar, statistik och att anpassa annonser. Du kan välja att avstå från dem i vårt Integritetspolicy