WallStreet Bets (WSB)

Vad är WallStreet Bets?

tl;dr

WallStreet Bets, eller WSB som de flesta säger, är en s k subreddit dvs ett forum på siten reddit där man diskuterar värdepapper såsom aktier och optioner. Kom i dagen under Corona-åren 2020/2021. Enligt vissa har WSB alltför stor inverkan på enskilda aktier vilket skapade stor volatilitet i enskilda papper, utan underliggande fundamentala stöd.

Annons

WallStreet Bets (WSB) - i stora drag

  • WSB har, i skrivande stund, ca 4,000,000 aktiva medlemmar. Det är inte otroligt att det är mer än tiofaldigt så många läsare
  • När en aktie pratas om mycket som köpkandidat får den raketer vid sig för att markera hur het den är
  • Det antas att många läsare i gruppen blint köper företrädesvis köpoptioner vilket får den underliggande aktien att införskaffas av market makern då denna måste kunna supporta utfallet dvs om optionen hamnar in the money vill inte market makern behöva stå för fiolerna själv utan vill kunna sälja underliggande papper för att kunna betala ut värdet vid strike.

Andra uttryck för WallStreet Bets (WSB)?

WallStreet Bets (WSB) kan även benämnas WSB, Subreddit, r/WSB