Leverage

Vad betyder leverage

tl;dr

Engelska för hävstång; en finansiell term som beskriver användningen av lånade pengar för att öka potentiell avkastning på en investering. Se nedan för utförligare förklaring och användning i finanssammanhang.

Annons

Leverage - i stora drag

  • Leverage innebär att investera med lånade pengar för att öka potentiell avkastning
  • Leverage förstärker både positiva och negativa utfall av en investering
  • Hög leverage medför ökad risk eftersom förluster också förstoras
  • Leverage kan användas av både investerare och företag

Mer om leverage / investera med hävstång

Leverage är ett finansiellt slanguttryck som används så frekvent att det uppnått legiostatus. Betyder detsamma som hävstångseffekt och avser vilken utväxling en viss investering ger på det investerade kapitalet. Oftast handlar det om att man nyttjat lånat kapital att köpa t ex aktier och kanske bara använde 10% av eget kapital för köpet.

Exempel Om en investerare har 100 000 kr och lånar ytterligare 900 000 kr för att investera totalt 1 miljon kr, har investeringen en leverage på 10 (1 000 000 / 100 000). Om investeringen stiger med 10% blir avkastningen på det egna kapitalet 100% (100 000 kr vinst / 100 000 kr eget kapital).

Baksidan av detta upplägg är att det också förstärker negativa utfall. Om investeringen i exemplet ovan istället sjunker med 10% förlorar investeraren hela sitt egna kapital (100 000 kr förlust / 100 000 kr eget kapital = -100%). Man bör alltså se upp så fort en position börjar gå och fel håll för då kan det gå undan.

Effekten av en hög skuldsättningsgrad kallas också hävstångseffekt.

Se även hävstångsformeln som är ett definitionsmässigt samband som åskådliggör påverkan på en ägares avkastning från rörelsens avkastning, räntenivåer och skuldsättningsgraden.

Annons

Andra uttryck för Leverage?

Leverage kan även benämnas hävstång, hävstångseffekt