Leverage

Vad betyder leverage

tl;dr

Engelska för hävstång. Se nedan för utförligare förklaring och användning i finanssammanhang.

Annons

Leverage är ett finansiellt slanguttryck som används så frekvent att det uppnått legiostatus. Betyder detsamma som hävstångseffekt; avser vilken utväxling en viss investering ger på det investerade kapitalet. Oftast handlar det om att man nyttjat lånat kapital att köpa t ex aktier och kanske bara använde 10% av eget kapital för köpet.

Effekten av en hög skuldsättningsgrad kallas också hävstångseffekt.

Se även hävstångsformeln som är ett definitionsmässigt samband som åskådliggör påverkan på en ägares avkastning från rörelsens avkastning, räntenivåer och skuldsättningsgraden.

Annons

Andra uttryck för Leverage?

Leverage kan även benämnas hävstång, hävstångseffekt