Allegat

Vad betyder Allegat?

tl;dr

Allegat betyder detsamma som Bokföringsunderlag, det som i allmänhet kallas för verifikat; ibland om bilaga.

Annons

Allegat - i stora drag

  • Allegat avser handling eller kvitto som bekräftar ekonomisk transaktion vanligen kassa­utbetalning eller dylikt
  • Vanligtivs, i finanskretsar eller redovisning, handlar det om verifikat eller bilaga

Ordet "allegat" är en juridisk term som används främst inom ekonomi och bokföring. Det är ett substantiv som syftar på en handling eller ett dokument som åberopas som bevis för att styrka ett påstående eller en uppgift.

Här är några nyckelfaktorer för att förstå begreppet allegat

  1. Bevisföring Ett allegat används för att bevisa att något är sant eller har inträffat. Det kan till exempel handla om att styrka en ekonomisk transaktion, ett avtal eller en överenskommelse mellan parter.
  2. Dokumentation Allegat är fysiska dokument som kan användas som bevis. Exempel på allegat kan vara fakturor, kvitton, kontoutdrag, avtal eller andra handlingar som är relevanta för det som ska bevisas.
  3. Bokföring Inom bokföring är allegat viktiga för att verifiera och styrka olika transaktioner och händelser. Varje transaktion som bokförs ska kunna härledas till ett allegat, vilket skapar en verifieringskedja och gör bokföringen spårbar.
  4. Revision Vid en revision granskas ett företags eller en organisations bokföring och räkenskaper. Allegaten spelar då en central roll, eftersom revisorn använder dem för att kontrollera att bokföringen är korrekt och följer gällande lagar och regler.
  5. Juridisk betydelse Allegat har också en viktig juridisk funktion. I en rättsprocess kan allegat användas som bevisning för att styrka ett påstående eller motbevisa en motparts argument. Allegaten blir då en del av bevismaterialet i målet.

Sammanfattningsvis är allegat dokument som används för att bevisa och styrka ekonomiska transaktioner (verifikat), avtal och andra händelser. De är grundläggande inom bokföring och revision för att skapa en spårbar och verifierbar dokumentation.

Allegat har också en viktig juridisk funktion som bevismaterial vid tvister eller rättsprocesser.

Annons

Andra uttryck för Allegat?

Allegat kan även benämnas Verifikation, kvitto eller verifikat.