Förvärvsarbetande

Vad betyder förvärvsarbetande

tl;dr

Förvärvsarbetande är personer som har ett avlönat arbete eller är egenföretagare, och därmed bidrar till produktionen av varor och tjänster i samhället.

Annons

Förvärvsarbetande - i stora drag

  • Förvärvsarbetande är en del av den arbetande befolkningen, som vanligtvis definieras som personer i åldern 15-74 år.
  • Det spelar ingen roll, begreppsmässigt, om man arbetar heltid eller deltid, har tillsvidareanställning eller tidsbegränsad anställning.
  • Förvärvsarbetande inkluderar anställda, egenföretagare och personer som arbetar i familjeföretag utan formell lön.
  • Personer som är tillfälligt frånvarande från arbetet på grund av sjukdom, semester eller föräldraledighet räknas fortfarande som förvärvsarbetande.
  • Antalet förvärvsarbetande och sysselsättningsgraden (andelen förvärvsarbetande i befolkningen) är viktiga indikatorer på arbetsmarknadens och ekonomins hälsa.
  • Fördelningen av förvärvsarbetande mellan olika sektorer, yrken och regioner kan ge insikter om strukturen och dynamiken i en ekonomi.

Begreppet förvärvsarbetande är centralt för att förstå arbetsmarknaden och dess roll i ekonomin och samhället. Genom att analysera trender och mönster bland förvärvsarbetande kan beslutsfattare, forskare och allmänheten få värdefulla insikter om sysselsättning, produktivitet och sociala frågor.

Annons

Andra uttryck för Förvärvsarbetande?

Förvärvsarbetande kan även benämnas

arbetande, lönearbetare