Bokföringsdag

Vad betyder Bokföringsdag?

tl;dr

Med bokföringsdag avses den dag då bokföringshändelsen bokförs på bankkontot. Se utförligare beskrivning nedan.

Annons

Bokföringsdag - i stora drag

  • Bokföringsdag eller datum avser den dag då pengarna dras eller finns tillgängliga på ett bankkonto
  • Inom bokföring skiljer man mellan bokföringsdag, valutadag och transaktionsdag
  • Det är händelsers bokföringsdatum som avgör saldot på ett bankkonto. Vid utgift är det då pengarna dras från kontot, vid intäkt då pengarna finns på kontot
  • Det kan finnas flera bokföringshändelser som haft sin transaktionsdag men ännu ej sitt bokföringsdatum

Andra uttryck för Bokföringsdag?

Bokföringsdag kan även benämnas bokföringsdatum, reskontradatum, reskontradag

Svenskt Ekonomilexikon Cookie Policy
Denna webbplats använder cookies och liknande teknologier till att spara dina inställningar, statistik och att anpassa annonser. Du kan välja att avstå från dem i vårt Integritetspolicy