Bokföringsdag

Vad betyder Bokföringsdag?

tl;dr

Med bokföringsdag avses den dag då bokföringshändelsen bokförs på bankkontot. Se utförligare beskrivning nedan.

Annons

Bokföringsdag - i stora drag

  • Bokföringsdag eller datum avser den dag då pengarna dras eller finns tillgängliga på ett bankkonto
  • Inom bokföring skiljer man mellan bokföringsdag, valutadag och transaktionsdag
  • Det är händelsers bokföringsdatum som avgör saldot på ett bankkonto. Vid utgift är det då pengarna dras från kontot, vid intäkt då pengarna finns på kontot
  • Det kan finnas flera bokföringshändelser som haft sin transaktionsdag men ännu ej sitt bokföringsdatum

Andra uttryck för Bokföringsdag?

Bokföringsdag kan även benämnas bokföringsdatum, reskontradatum, reskontradag