FOMO

Vad betyder FOMO?

tl;dr

FOMO står för Fear Of Missing Out och är en vedertagen term i den finansiella diskursen i betydelsen "jag handlar pga rädsla för att missa uppgången"

Annons

FOMO - i stora drag

  • FOMO brukar sätta in i marknaden nära en lokal topp
  • Uttrycket har, tillsammans med uttrycket TINA (there is no alternative) använts flitigt i såväl svensk som utländsk media för att beskriva orsaker till börsuppgång
  • Nyttjandet av uttrycket FOMO är, precis som i fallet med de flesta slanguttryck, i mångt och mycket främst en social markör