Boomer Stocks

Vad menas med Boomer Stocks?

tl;dr

En boomer stock, eller boomeraktie, är en aktie som köps av företrädesvis äldre personer med högre riskaversion; anses som tråkiga aktier; tråkaktier. Kom i dagen som skällsord eller glåpord i debatten kring memestocks v boomerstocks under senhösten 2020, början av 2021.

Annons

Boomer Stocks - i stora drag

  • En boomer stock är vanligtvis en industriaktie, stabil sedan länge
  • Ofta, men inte alltid, kan man lägga beteckningen value stocks i samma påse som boomer stocks
  • Uttrycket används hånfullt av yngre personer som t ex anser att krypto eller memestocks betingar ett högre värde ur flera olika perspektiv

Andra uttryck för Boomer Stocks?

Boomer Stocks kan även benämnas boomeraktie, boomerstocks, farfarsportfölj, farfarsaktie, tråkaktier