TINA

Vad betyder TINA? Vad står uttrycket TINA för?

tl;dr

TINA är ett finansiellt slanguttryck och står för det finns inget alternativ från engelskans there is no alternative. Antyder att aktier är det enda som ger avkastning.

Annons

TINA - i stora drag

  • TINA uppkom i samband med övergången till minusräntor då de flesta större spelare tvingades överge obligationsmarknaden till fördel för aktiemarknaden
  • Med TINA avses den suboptimala portföljallokeringen, bestående vanligtvis till 100% av aktier, då andra tillgångsslag ger ännu sämre avkastning.
  • Ibland talar man i finansiella sammanhang om TINA-effekten dvs inga andra lönsamma alternativ till investering står till buds vilket ger börsuppgång då mer pengar trängs om att köpa samma tillgångsslag; hausse utan fundamental underliggande orsak

TINA - en djupare förklaring

TINA som uttryck går tillbaka till Thatchertiden i Storbritannien men det har populariserats, delvis på fintwitt, delvis i dagspress och hänvisar nuförtiden till bristen på tillfredsställande alternativ till en investering som ses som tveksam.

Om obligationer erbjuder låga avkastningar och illikvida tillgångar som private equity eller fastigheter också är oattraktiva, kan investerare välja att ändå hålla aktier snarare än att gå till cash. Om tillräckligt många marknadsspelare är av samma sinne kan marknaden uppleva en "TINA-effekt", dvs hausse trots en uppenbar brist på drivkrafter eftersom det inte finns några andra alternativ att placera pengarna.

Annons

Vad är det engelska uttrycket för TINA?

TINA (There is No Alternative)