Illikvid

Vad betyder illikvid?

tl;dr

Illikvid syftar på en tillgång eller marknad som inte lätt kan omvandlas till kontanter utan att det leder till signifikant prisförändring.

Begreppet används för att beskriva situationer där det finns få köpare eller en lång tid behövs för att realisera tillgångar till kontanter.

Annons

Illikvid - i stora drag

  • Illikviditet innebär svårigheten att snabbt omvandla tillgångar till kontanter utan ett betydande prisfall
  • Ofta använd i finansvärlden för att beskriva aktier, fastigheter eller andra investeringar som inte enkelt kan säljas
  • Illikvida tillgångar kan leda till finansiell osäkerhet för ägaren, särskilt i situationer där likvida medel snabbt behövs
  • På en illikvid marknad finns det färre transaktioner, och priserna kan vara mer volatila eftersom varje handel kan påverka marknadspriset mer än på en likvid marknad

Mer om illikvid

Begreppet illikvid pekar på ett strukturellt drag vid handel eller investering där vissa tillgångar inte lätt kan omvandlas till kontanter utan att påverka värdet negativt. Detta är en viktig faktor att överväga när man investerar eller hanterar finansiella portföljer, eftersom det direkt påverkar en investerares eller företags förmåga att möta kortfristiga betalningsförpliktelser eller utnyttja potentiella investeringsmöjligheter.

Illikviditet kan vara ett resultat av olika faktorer som begränsad efterfrågan, brist på tillgänglig information om en tillgång, eller regleringar som begränsar handeln. Det är särskilt relevant i fastighetsmarknaden och för vissa typer av finansiella instrument som inte handlas på större börsplatser. Dessa tillgångar kan vara värdefulla på lång sikt men innebär utmaningar för ägare som behöver konvertera dem till kontanter på kort sikt. Därför krävs en noggrann bedömning av likviditetsrisker vid investeringsbeslut.

Marknadsförhållanden som skapar illikviditet

Under en bullmarknad är det ofta svårt att göra övervinster i papper som tradeas av den stora massan varför värdepapper på allt mindre och mer obskyra marknader börjar handlas allt friskare dvs en bullmarknad skapar förutsättning för ökad likviditet.

Det omvända gäller också dvs när sämre tider råder är det ofta de mindre marknaderna med mer svårvärderade instrument som först får stryka på foten.

Annons

Vad är det engelska uttrycket för Illikvid?

Illiquid