Illikvid

Vad betyder illikvid?

tl;dr

Illikviditet eller Illikvid avser aktier, obligationer eller andra värdepapper/tillgångar som inte lätt kan säljas eller bytas mot kontanter utan en betydande värdeförlust.

Annons

Marknadsförhållanden som skapar illikviditet

Under en bullmarknad är det ofta svårt att göra övervinster i papper som tradeas av den stora massan varför värdepapper på allt mindre och mer obskyra marknader börjar handlas allt friskare dvs en bullmarknad skapar förutsättning för ökad likviditet.

Det omvända gäller också dvs när sämre tider råder är det ofta de mindre marknaderna med mer svårvärderade instrument som först får stryka på foten.

Annons

Vad är det engelska uttrycket för Illikvid?

Illiquid