Överavkastning

Vad innebär överavkastning?

tl;dr

Överavkastning, kan även kallas alpha, avser den del av avkastningen på t ex en portfölj som kommit av aktiva val och inte genom att marknaden gått bra. Oftast mäter man mot givet index, i Sverige t ex OMXS30.

Annons

Överavkastning - i stora drag

  • Överavkastning är avkastning som uppnås utöver det som nås av en passiv investering såsom en indexfond
  • Den riskfria räntan och vanliga större börsindx med liknande risknivåer för den investering som analyseras, används ofta för att beräkna överavkastning.
  • I den finansiella litteraturen och teorin är överavkastning över sikt inte möjlig utan att förändra din riskprofil

Andra uttryck för Överavkastning?

Överavkastning kan även benämnas alpha, alfa, excess return, abnormal return

Vad är det engelska uttrycket för Överavkastning?

Excess Return