Marginalintäkt

Vad betyder marginalintäkt

tl;dr

För formel och definition se marginalinkomst.

Annons