Aktie

Vad är en aktie?

tl;dr

En aktie är en ägarandel i ett aktiebolag. Ägaren till en eller flera aktier har rätt att delta och rösta på bolagets stämmor och få del av bolagets eventuella utdelning.

Annons

En aktie är en ägarandel i ett aktiebolag. Ägaren till en eller flera aktier har rätt att delta och rösta på bolagets stämmor och få del av bolagets eventuella utdelning. Det finns olika sorter av aktier tex. A, B, C, preferens och stamaktier.

Annons

Vad är det engelska uttrycket för Aktie?

Stock, Share, Equity är samtliga ord vilka betyder detsamma som aktie

Externa källor till Aktie

  1. Wikipedia (svenska): Aktie