kamrer

Vad betyder kamrer? Förklaring till kamrer!

(kamrerare) kassaförvaltare, tjänsteman som är chef för bokföringsavdelning; kontorschef, t ex bankkamrer, kommunalkamrer.

Söktermer: definition av kamrer, kamrer uppslagsverk, betydelse kamrer, vad betyder kamrer, kamrer exempel, kamrer ekonomilexikon,annat ord for kamrer, korsord kamrer, kamrer förklaring, exempel kamrer