Företagsekonomi

Företagsekonomi är ett fält av tillämpad ekonomi som studerar de ekonomiska, organisatoriska, marknadsrelaterade och miljöfrågor som företag står inför.

Vi hittade följande artiklar i kategorin Företagsekonomi