A-aktie

Vad betyder A-aktie

A-aktien är den aktie som representerar en röst (eller mer) per aktie vid bolagsstämman. B-aktier har lägre röstvärde.

Den svenska grundhållningen är att alla aktier ska ha samma rättigheter. Det är dock tillåtet att företag ger ut två kategorier aktier med olika rösträtt t ex A- och B-aktier.

I nybildade bolag får skillnaden i röstetal inte vara större än 1 på 10. Företag som bildats under tidigare versioner av Aktiebolagslagen får dock behålla tidigare skillnader i röstetal som kan uppgå till 1 på 1 000.

Annons