Stamaktie

Vad betyder Stamaktie? Förklaring till Stamaktie!

Stamaktie En aktie som givits ut i samband med bolagets bildande för att anskaffa det ursprungliga aktiekapitalet alternativt en aktie som tillkommit vid en emission av ytterligare stamaktier om aktiebolaget även utgivit preferensaktier. Skillnaden mellan preferens- och stamaktier är att stamaktier är utan företrädesrätt till utdelning.

Se även Preferensaktie

Söktermer: definition av Stamaktie, Stamaktie uppslagsverk, betydelse Stamaktie, vad betyder Stamaktie, Stamaktie exempel, Stamaktie ekonomilexikon,annat ord for Stamaktie, korsord Stamaktie, Stamaktie förklaring, exempel Stamaktie