Stamaktie

Vad betyder Stamaktie

Stamaktie En aktie som givits ut i samband med bolagets bildande för att anskaffa det ursprungliga aktiekapitalet alternativt en aktie som tillkommit vid en emission av ytterligare stamaktier om aktiebolaget även utgivit preferensaktier. Skillnaden mellan preferens- och stamaktier är att stamaktier är utan företrädesrätt till utdelning.

Annons