Trading

Vad betyder Trading? Förklaring till Trading!

Med trading avses oftast kortsiktig handel i värdepapper såsom aktier eller derivat (optioner, swappar etc).

Trading är kontroversiellt i så motto att det underliggande instrumentet i stort sett saknar betydelse. Det är en eventuell kortsiktig värdestegring som är målet. Huruvida det underliggande företaget är sunt eller inte är irrelevant.

I strikt formell mening är trading ett samlingsbegrepp för valutaarbitrage, finansiering och refinansiering.

Se även kortsiktig handel, Finansiering, valutaarbitrage

Söktermer: definition av Trading, Trading uppslagsverk, betydelse Trading, vad betyder Trading, Trading exempel, Trading ekonomilexikon,annat ord for Trading, korsord Trading, Trading förklaring, exempel Trading