Preferensaktie

Vad betyder Preferensaktie

tl;dr

Preferensaktie är ett aktieslag som har företräde till utdelning upp till en viss gräns.

Annons