Bokföra terminalglasögon i eget aktiebolag

Hur bokför man terminalglasögon i eget AB?

tl;dr

Skatteverket tillåter att man drar av hela kostnaden för terminalglasögon dvs glasögon du behöver för att sköta ditt jobb, givet att du spenderar jobbet framför en dator. Bokföringen sker med debet på konto 7690 Övriga personalkostnader mot kredit på konto 1930 Kassa samt debet på 2640 Ingående moms. Se utförligt exempel nedan.

Annons

Bokföra terminalglasögon i eget aktiebolag - i stora drag

  • Terminalglasögon är fullt avdragsgilla mot intäkterna i ditt aktiebolag
  • Det bör beaktas att tillhörande synundersökning också får dras av, men den är ej momspliktig. Se bokföring av synundersökning för hjälp och exempel
  • Enligt SKV får inga andra typer av glasögon dras av i bokföringen.

Bokföring av terminalglasögon, Exempel

Skatteverket stipulerar att avdrag får ske för såväl terminalglasögon som tillhörande synundersökning. Då synundersökningen inte är momspliktig sker den enklast i egen bokföringspost.

I vårt exempel köper vi terminalglasögon som kostar 3000 kr inkulsive moms

Konto Debet Kredit
1930 Kassa 3 000
2640 Ingående moms 600
7690 Övriga personalkostnader 2 400

I olika bokföringsprogram förekommer att man bokför ingående moms på antingen 2640 eller 2641. Använd lämpligen det konto ditt bokföringsprogram föreslår för dig.

OBS! Undersök alltid med Arbetsredskap, rättslig vägledning för att säkerställa att reglerna fortfarande är i bruk.

Annons

Andra uttryck för Bokföra terminalglasögon i eget aktiebolag?

Bokföra terminalglasögon i eget aktiebolag kan även benämnas Är terminalglasögon avdragsgilla? Får man dra av glasögon i eget aktiebolag?