Bokföra synundersökning i eget aktiebolag

Hur bokför man synundersökning i eget AB?

tl;dr

SKV tillåter att man drar av hela synundersökningen om den sker i avsikt att skaffa terminalglasögon. Bokföringen sker med debet på konto 7621 Sjuk- och hälsovård, avdragsgill och hela beloppet dras direkt från kassan dvs kredit 1930 Kassa. Beakta att det ej tas upp någon moms på synundersökningar. Se utförligt exempel nedan.

Annons

Bokföra synundersökning i eget aktiebolag - i stora drag

  • SKV tillåter att man drar av hela beloppet för synundersökning
  • Det bör beaktas att SKV skriver att synundersökning är att anse som skattefri medan glasögonförsäljning är skattepliktig.
  • Bokföring av terminalglasögon sker således enklast i egen post, då denna går mot annat konto samt är föremål för moms
  • Se instruktioner för bokföring av terminalglasögon för hjälp och exempel.

Bokföring av synundersökning, Exempel

Skatteverket skriver följande på sin hemsida

Om en anställd behöver terminalglasögon för sitt arbete vid bildskärm är det en skattefri förmån, när arbetsgivaren tillhandahåller dem i enlighet med arbetar­skydds­bestämmelser. Detsamma gäller synundersökning för terminalglasögon.

Skatteverket stipulerar även att synundersökning är fullt avdragsgill samt momsfri. Det gör bokföringen tämligen enkel. Se exempel nedan.

Konto Debet Kredit
1930 Kassa 399
7621 Sjuk- och hälsovård, avdragsgill 399

Beakta att namnet på konto 7621 kan variera beroende av bokföringsprogram men det är av mindre betydelse.

OBS! Undersök alltid med Arbetsredskap, rättslig vägledning för att säkerställa att reglerna fortfarande är i bruk.

Annons

Andra uttryck för Bokföra synundersökning i eget aktiebolag?

Bokföra synundersökning i eget aktiebolag kan även benämnas Är synundersökning avdragsgill? Skall man bokföra moms på synundersökning? Kan jag dra av hela kostnaden för synundersökningen i mitt aktiebolag?