Återköpsvärde

Vad betyder Återköpsvärde

tl;dr

Det belopp som betalas ut till en försäkringstagare om denne väljer att säga upp en försäkring i förtid.

Annons