Utanordning

Vad betyder utanordning

tl;dr

Med utanordning avses en intern skriftlig anvisning om att visst belopp ska utbetalas; utanordnas.

Annons