Bokföra covidgåva i eget aktiebolag

Hur bokför man covidpresent i eget AB?

tl;dr

SKV tillåter skattefri gåva/present till anställda p g a Covid under år 2021 där värdet får uppgå till högst 2 000 kr inkl moms. Gåvorna får inte ges i pengar. Bokföringen sker med debet på konto 7631 Personalrepresentation, avdragsgill mot kredit på konto 1930 Kassa samt debet på 2640 Ingående moms. Se utförligt exempel nedan.

Annons

Bokföra covidgåva i eget aktiebolag - i stora drag

  • I och med Covid / Corona började skatteverket se över sitt system för skattefria gåvor till anställda
  • Under år 2020 gavs möjligheten att ge gåva motsvarande 1 000 kr inkl moms, år 2021 ges möjlighet att ge gåva eller gåvor motsvarande 2 000 kr
  • Presenten eller gåvan får inte ges i pengar. Enklast, som egenföretagare, kan vara att köpa ett presentkort
  • Denna coronapresent eller covidgåva gäller alltså utöver de redan möjliga gåvor som kan ges i samband med jubileum eller den s k julgåvan

Bokföring av en s k coronagåva, Exempel

Skatteverket har förlängt möjligheten att ge skattefria gåvor / present till personal under 2021, med anledning av Covid / Corona. Se Skatteverkets information om Gåvor till anställda.

Detta betyder att du som egenföretagare med eget aktiebolag kan betala ut present som motsvarar 2 000 SEK till dig själv under verksamhetsåret 2021.

Nedan följer ett enkelt exempel där vi köper ett presentkort på en klädesbutik för 2 000 kr inklusive moms. Det bokförs på följande sätt.

Konto Debet Kredit
1930 Kassa 2 000
2640 Ingående moms 400
7631 Personalrepresentation, avdragsgill 1 600

Värt att notera är att momsen för ett presentkort alltid motsvarar den tänkta underliggande varan. I vårt fall kläder är momssatsen 25%.

I vissa bokföringsprogram kan konto 7631 ha lite andra namn som t ex 7631 - Utgifter för skattefria gåvor till anställda. Det är helt ovidkommande. Det viktiga är själva kontot som bör vara detsamma, oavsett namn.

Övrigt - Moms kan, beroende på bokföringsprogram hamna på 2640 eller 2641.

OBS! Undersök alltid med Skatteverkets informationssida för gåvor till personal för att säkerställa att reglerna fortfarande är i bruk.

Annons

Andra uttryck för Bokföra covidgåva i eget aktiebolag?

Bokföra covidgåva i eget aktiebolag kan även benämnas hur bokförs covidgåva, hur bokförs present covid skatteverket, är coronagåvan skattefri