Bokföra intäkter från Google Adsense

Hur bokför man annonsintäkter från Google i sitt AB?

tl;dr

Annonsintäkter från Google Adsense kan bokföras på utbetalningsdagen. Detta skiljer sig från de allra flesta andra annonsintäkter som istället måste bokföras när de uppstår (se diskussion nedan). För fakturametoden används debet 3308 Försäljning tjänster till annat EU-land mot 1510 Kundfordringar. För kontantmetoden går 3308 direkt mot 1930 Kassa. Se utförliga exempel nedan.

Annons

Bokföra intäkter från Google Adsense - i stora drag

  • Annonsintäkter från Google Adsense kan anses uppstå vid utbetalningsdagen då avdrag mm kan ske fram till den dagen
  • Bokföring kan se momsfritt då Google har utbetalning från annat EU-land och inte från sitt lokalkontor i Sverige. Detta förenklar livet något för den som redovisar i Sverige då hela summan kan bokföras på konto 3308 Försäljning av tjänster till annat EU-land
  • Observera att för andra annonsintäkter gäller andra regler, se våra artiklar om att bokföra annonsintäkter från Amazon eller från svenskt annonsföretag

Bokföring av Adsenseintäkter, Exempel

I detta exempel har vi under Januari tjänat 10 200 kr. I slutet av Februari sätts beloppet in på vårt bankkonto. Det bokförs på bokföringsdagen dvs dagen då pengarna syns på kontot. Detta kan antas rimligt då rätten att ändra på beloppet som skall utbetalas finns ända fram till utbetalningsdagen och inget officiellt faktureringsbesked finns förrän utbetalningsdagen.

I annat fall kan man tänka sig att man bokför beloppet när det uppstår dvs 1 Februari, då Januaris intäkter har intjänats, men, återigen, då inget formellt löfte om utbetalning finns till dess utbetalning sker i slutet av Februari är det både enklare och även rimligt att anta att intäkten uppstår vid utbetalningsdatum.

Bokföring av Adsense, Faktureringsmetoden

Vi bokför hela beloppet som betalats ut, i vårt exempel 10 200 kr, som en fordran på 1510 Kundfordringar mot 3308 Försäljning tjänster till annat EU-land. Därefter, eller i samma transaktion, bokförs betalningen av intäkten från 1510 till 1930 Kassa. Se nedan.

Bokföring av intäkten

Konto Debet Kredit
3308 Försäljning tjänster till annat EU-land 10 200
1510 Kundfordringar 10 200

Bokföring av betalningen

Konto Debet Kredit
1510 Kundfordringar 10 200
1930 Kassa 10 200

Bokföring av Adsense, Kontantmetoden

Som vanligt vid användande av kontantmetoden, vilket endast är ett fåtal AB som har möjlighet, bokförs inte intäkterna mot en fordring utan går mot kassan direkt. Beakta dock att de allra flesta som driver eget aktiebolag bör, och i många fall skall, använda faktureringsmetoden.

Konto Debet Kredit
3308 Försäljning tjänster till annat EU-land 10 200
1930 Kassa 10 200
Annons

Andra uttryck för Bokföra intäkter från Google Adsense?

Bokföra intäkter från Google Adsense kan även benämnas redovisa adsense, måste man redovisa adsenseintäkter när de uppstår, annonsintäkter redovisa