Bokföra intäkter från Amazon UAM eller Affiliate

Hur bokför man annonsintäkter från Amazon i sitt AB?

tl;dr

Många tjänar pengar via s k affiliateannonser eller display ads från Amazons annonsverksamhet (UAM eller TAM, beroende på storlek). Bokföringen skall i samtliga fall ske på konto 3305 Försäljning tjänster till land utanför EU mot 1510 Kundfordringar, eller vid kontantmetoden direkt mot 1930. Se utförliga exempel nedan.

Annons

Bokföra intäkter från Amazon UAM eller Affiliate - i stora drag

  • Intäkter från Amazon UAM/TAM eller affiliateintäkter räknas som försäljning av tjänster till land utanför EU, vilket gör omsättningen momsfri för en säljande redovisningsenhet.
  • Vid fakturametoden uppstår nästan alltid en valutakursförlust eller vinst då intäkterna görs i annan valuta än SEK, se exempel nedan för hur detta hanteras
  • Vid utbetalningstillfället uppstår ofta en bankkostnad som även den skall bokföras

Bokföring av intäkter från Amazon, Exempel

Under Juni månad har vi från Amazon, annonser eller affiliateförsäljningar, tjänat 1 000 USD. I slutet av Juli fastställs beloppet och fakturan syns i Amazons PayeeCentral. Utbetalningen sker i slutet av Augusti då pengarna överförs till vårt konto med en transaktionskostnad om 50 kr som tas ut av mottagande bank.

Bokföring av Amazon, Faktureringsmetoden

Redovisningen bör ske så fort fakturan med intäkterna syns i Amazons PayeeCentral. I vårt exempel i slutet av Juli, för intäkter skapade i Juni. Gör ett antagande om vad 1 000 amerikanska dollar motsvarar i svenska kronor. I vårt exempel tänker vi oss att USD står i 8kr varför 8 000 kr är det belopp som skall bokföras.

Vi bokför därför 8 000 kr som en fordran på 1510 Kundfordringar mot 3305 Försäljning tjänster till land utanför EU.

Bokföring av uppkommen fordran

Konto Debet Kredit
3305 Försäljning tjänster till land utanför EU 8 000
1510 Kundfordringar 8 000

Ungefär en månad senare, i slutet av Augusti, betalas pengarna in på vårt bankkonto, samtidigt som en kostnad om 50 kr belastas vårt konto. Det totala inbetalade beloppet blir 7 900 kr då växlingskursen på betaldagen blev 7,90kr per dollar.

Beakta att vi här ändå nollar kundfordringskontot 1510 genom att bokföra de 8 000 kr vi ursprungligen redovisat men att vi nu också nyttjar konto 7960 Valutakursförluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär.

Bokföring av betalningen

Konto Debet Kredit
1510 Kundfordringar 8 000
1930 Kassa 7 900
7960 Valutakursförluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär 100

Slutligen bokför vi transaktionskostnaden som banken tar ut, om 50 kr mot kontot 6570 Bankkostnader, direkt mot 1930 Kassa.

Bokföring av bankkostnader

Konto Debet Kredit
6570 Bankkostnader 50
1930 Kassa 50

Värt att beakta!

  • Om istället valutakursvinster görs i samband med betalningen från Amazon bokförs de på 3960 Valutakursvinster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär på kreditsidan
  • Vid valutakursvinster kommer de synas i momsrapporten punkt 42 Övrig försäljning m.m

Bokföring av Amazon, Kontantmetoden

Kontantmetoden innebär att vi endast behöver bokföra när vi väl får pengarna från Amazon. Till skillnad från ovan slipper vi därmed valutakonverteringsproblematiken och kan bokföra direkt mot 1930 Kassa från 3305 Försäljning tjänster till land utanför EU.

Bokföring av betalningen

Konto Debet Kredit
3305 Försäljning tjänster till land utanför EU 7 900
1930 Kassa 7 900

Precis som i fallet med faktureringsmetoden bokför vi transaktionskostnaden som banken tar ut, om 50 kr mot kontot 6570 Bankkostnader, direkt mot 1930 Kassa.

Bokföring av bankkostnader

Konto Debet Kredit
6570 Bankkostnader 50
1930 Kassa 50
Annons

Andra uttryck för Bokföra intäkter från Amazon UAM eller Affiliate?

Bokföra intäkter från Amazon UAM eller Affiliate kan även benämnas bokföra amazon affiliate annonser, affiliateannonser hur bokföra intäkter annonser