Överhypotek

Vad betyder Överhypotek? Förklaring till Överhypotek!

Överhypotek Det belopp med vilket en pants värde enligt pantbrev överstiger det skuldbelopp för vilket panten utgör säkerhet.

Uppkommer som regel genom amortering av ett lån och kan därigenom nyttjas som säkerhet för andra lån.

Se även amortering

Söktermer: definition av Överhypotek, Överhypotek uppslagsverk, betydelse Överhypotek, vad betyder Överhypotek, Överhypotek exempel, Överhypotek ekonomilexikon,annat ord for Överhypotek, korsord Överhypotek, Överhypotek förklaring, exempel Överhypotek