Överhypotek

Vad betyder Överhypotek

Överhypotek Det belopp med vilket en pants värde enligt pantbrev överstiger det skuldbelopp för vilket panten utgör säkerhet.

Uppkommer som regel genom amortering av ett lån och kan därigenom nyttjas som säkerhet för andra lån.

Annons