Bokföra fika i eget Aktiebolag

Hur bokför man kaffe, te och kaka i eget AB?

tl;dr

Fika dvs kaffe, te och tilltugg räknas som en skattefri personalförmån. Kostnaden bokförs på konto 7699 Övriga personalkostnader, direkt mot 1930 Kassa. Se utförliga exempel nedan.

Annons

Bokföra fika i eget Aktiebolag - i stora drag

  • Fika ingår i det Skatteverket kallar för skattefria personalvårdsförmåner
  • I begreppet fika räknar Skatteverket in kaffe, te, frukt och annan enklare förtäring i samband med arbetet som inte kan ses som en måltid
  • Beakta att det även finns andra delar som ingår i det som kallas personalvårdsförmåner. Se länk.

Bokföring av fika, kaffe, te, bullar, Exempel

Nedan följer ett enkelt exempel där vi köper kaffe, bullar, te och några äpplen för allt som allt 336 kr. Det bokförs på följande sätt.

Konto Debet Kredit
1930 Kassa 336
2640 Ingående moms 36
7699 Övriga personalkostnader 300

Värt att beakta är att moms på mat f n är 12%. De allra flesta bokföringssystem gör dock den uträkningen automatiskt varför det viktiga är att ha koll på vid denna bokföringshändelse är att använda konto 1930 Kassa och konto 7699 Övriga personalkostnader.

Många system använder även bokföringskonto 7690 vilket är huvudkontot för Övriga personalkostnader och det är naturligtvis ingen skillnad mot att använda 7699 som är ett underkonto till 7690.

OBS! Undersök alltid med Skatteverkets informationssida för personalvårdsförmåner för att säkerställa att reglerna fortfarande är i bruk.

Annons

Andra uttryck för Bokföra fika i eget Aktiebolag?

Bokföra fika i eget Aktiebolag kan även benämnas Får man ta te och kaffe på aktiebolaget?